Νέα Εταιρική Ταυτότητα / λογότυπο / site και video που κτίζει το νέο Purpose της ΕΑΣΕ

Από την Publicom Hill+Knowlton Reputation Management & Innovative Creative Solutions Agency.
Αναπαραγωγή Βίντεο

Out of the Box OMG Creativity

Αναπαραγωγή Βίντεο
reputation management
online risk + crisis protection
brand-citizenship
creating digital assets with a human touch
customer lifetime value growth
employee alignment with purpose
creating wow events
Αναπαραγωγή Βίντεο

Budweiser : Crowning Messi the King of Football